ABRRA
CERTYFIKATY
Certyfikaty


koncesja w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego


koncesja w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego (2 strona)

nadanie uprawnień Biegłego Sądowego przez Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy
dyplom rzeczoznawcy systemów zabezpieczenia osób i mienia| 1 | 2 | 3 | 4 |