ABRRA


OFERTA
systemy tv przemysłowej


Większość osób jest przekonana, iż Systemy Bezpieczeństwa, w tym Systemy Telewizji Przemysłowej, nominalnie wykorzystuje się jedynie do ochrony obiektów. Jednak dostępne technologie pozwalają znacznie bardziej wykorzystać ten potencjał. Poniżej pokażemy, jak optymalnie użytkować Cyfrowy System Nadzoru Wizyjnego (SNW).


Obecnie SNW pomaga w czterech niezależnych płaszczyznach:

Bezpieczeństwo:
nadzór obiektu od strony bezpieczeństwa, archiwizacja zdarzeń przestępczych, gromadzenie materiałów dowodowych.

Kontrolujący się klienci:
klient zajeżdżający na parking widzi że jest obserwowany i rzadko próbuje odjechać bez zapłaty. Łatwo jest też zlokalizować zapominalskich. SNW odstraszają również potencjalnych nieuczciwych klientów.

Stymulacja do pracy personelu:
wieloletnie doświadczenia jednoznacznie potwierdzają, iż pracownicy mający świadomość istnienia Systemu Nadzoru Wizyjnego w ich miejscu pracy, kontrolują się i pracują wydajniej.

Zdalny nadzór nad placówkami wyniesionymi:
Obecnie nie wystarcza wiedza, że dana placówka została otwarta o zadanej godzinie. SNW umożliwiają zdalną obserwację wyniesionych placówek w czasie rzeczywistym. Istotne jest to chociażby dla standaryzacji obsługi klienta. Placówki są otwarte w wielu miejscach i przez wiele godzin, a żaden menadżer nie chce by klient stał bez opieki pracownika, który akurat rozwiązuje krzyżówkę. Tylko pełne wykorzystanie dobrodziejstw techniki pozwala na sprawne zarządzanie i nadzorowanie podległych struktur, oraz pozwala na wygospodarowanie dodatkowego czasu na rozwój firmy.

Jak widać, obecnie użytkownikami SNW nie są już tylko pracownicy, lecz również menadżer, prezes zarządu, właściciel.